Online recruitment marketing

Online campagne voeren is niet alleen voor webwinkels. Ook voor de zoektocht naar de juiste medewerkers kan een online campagne een heel goed middel zijn. Je kunt namelijk heel gericht mensen ‘targeten’. In deze blog ga ik dieper in op arbeidsmarktcommunicatie via een online wervingscampagne.

Als specialist arbeidsmarktcommunicatie voer ik op dit moment een mooie opdracht uit voor Eneco. Een opdracht waar ‘recruitment marketing’ en ‘employer branding’ centraal staan. Wat een ontzettend toffe vakgebieden. 

Zo werkte ik aan een succesvolle campagne voor de werving van 6 nieuwe trainees voor Eneco Energy Trade. Deze ‘high potentials’ hebben binnen Eneco een mooie werkcarrière in het verschiet. In deze blog sta ik stil bij de voorbereiding die je kunt treffen om een online wervingscampagne effectief op te zetten.

Tip 1: Doe het samen, richt een werkgroep in

Om tot een goede, gedragen strategie te komen is het goed om een werkgroep in te richten met mensen uit ‘de business’, de recruiter en de marketeer / specialist arbeidsmarktcommunicatie. Samen bepaal je de doelen, doelgroep(en) en richt je het proces in. Je stemt regelmatig af, want ook tijdens de campagne is het goed om te blijven monitoren en bij te sturen. Als blijkt dat er bijvoorbeeld te weinig vrouwen solliciteren, is het handig als je dit tijdig weet. Je kunt dan mediabudgetten anders verdelen.

Voorbeeld:

Voor Eneco Energy Trade zochten we 6 trainees. Echte ‘high potentials’. We hebben online en offline communicatie op een slimme manier gecombineerd. Met de werkgroep is een mooie strategie uitgestippeld. Zo organiseerden we een inhousedag (vanwege corona later vervangen door een webinar), diverse interviewrondes en een selectiedag. Via de online campagne bouwden we aan de gewenste uitstraling van het werkgeversmerk Eneco (employer branding) en jaagden we de verschillende momenten aan (inschrijven inhousedag/webinar en solliciteren op de vacature). 

Tip 2: Bepaal je doelgroep(en)

Wie hoop je aan te spreken? Welk opleidingsniveau hebben zij? Zijn het mannen/vrouwen? Wat zijn hun interesses? Welke media lezen zij in hun vrije tijd? Hoe besteden ze hun vrije tijd? Welke opleiding hebben ze gevolgd of volgen ze op dit moment nog? Waar wonen ze? Welke apps gebruiken ze?

Dit zijn slechts enkele voorbeeldvragen waarover je vooraf kunt nadenken. Ook dit doe je samen met de werkgroep. Een interessant vraagstuk, juist om dit vanuit verschillende perspectieven te bekijken (recruitment, marketing en met de medewerkers van de afdeling waarvoor geworven wordt).

Voorbeeld:

Voor de traineecampagne bij Eneco zijn gesprekken gevoerd met oud-trainees en medewerkers van Energy Trade. Naast hun mening, is ook doorgevraagd op interesses. En laat het nu zo zijn dat veel medewerkers van Energy Trade houden van wielrennen en de app Strava gebruiken. Ook bleek dat veel medewerkers studeerden aan de TU Delft.

Al deze gegevens hebben we gebruikt om het doelgroepprofiel samen te stellen. Om zo de mensen aan wie we de verschillende berichten wilden tonen, zeer gericht te ’targeten’.

Tip 3: Zorg voor budget

Weliswaar een ‘open deur’, maar bij veel organisaties is het goed om dit tijdig te regelen. De hoogte van het budget bepaalt namelijk hoe groot of hoe klein je de campagne op kunt zetten. Kun je bijvoorbeeld de campagne versterken met Google Search of Google Display? En kun je de campagne ook inzetten via LinkedIn (een duurder medium dan Instagram en Facebook)? Deze keuzes worden mede bepaald door de hoogte van het budget.

Iets te kiezen: verschillende scenario’s
Als je vooraf geen afgebakend budget meekrijgt, is het goed als je zelf een voorstel doet aan de hand van de verzamelde input. De beslissers ‘iets te kiezen geven’ werkt altijd goed. Werk dus met verschillende scenario’s. 

Denk aan media, maar ook contentcreatie
Advertenties inkopen is één, maar het succes valt of staat met de inhoud. Misschien wil je deze inhoud laten maken? Denk dus goed na hoe je de verhouding (media-content) voor je ziet. Doe dit bij voorkeur voordat je in gesprek gaat met eventuele mediapartners.

Vervolg

In de volgende blogs ga ik in op de samenwerking met mediabureaus, waar moet je aan denken en zoom ik in op  het effectief online werven van de juiste kandidaat.