Samenwerken aan jouw recruitment vraagstuk

Voorbereiding is getroffen en op hoofdlijnen is de strategie uitgestippeld. Tijd voor de volgende stap: op zoek naar geschikte (media)partners. Hoe kun je gerichte gesprekken voeren? In deze blog geef ik hiervoor tips!

Als specialist arbeidsmarktcommunicatie voer ik op dit moment een mooie opdracht uit voor Eneco. Een opdracht waar ‘recruitment marketing’ en ‘employer branding’ centraal staan. Wat een ontzettend toffe vakgebieden. In een blogreeks deel ik graag mijn kennis en ervaring. In de vorige blog is stilgestaan bij een goede voorbereiding en de organisatie. Door dit gedegen te doen, zorg je voor draagvlak en een juiste uitvraag bij leveranciers. Want de keuze is reuze, ook op het vlak van recruitment marketing.

Tip 1: zorg voor een heldere briefing

Als het goed is, heb je voldoende input opgehaald over doelgroep(en) en heb je voor jezelf helder welke doelstellingen je wilt behalen en hoe je dit kunt verwerken in een strategie. Maak hiervan een briefing. Doe dit voordat je in gesprek gaat met mediapartners. Want een social campagne is vaak onderdeel van een groter geheel. Weet goed hoe de totale strategie eruit ziet en wat je doelen (KPI’s) zijn per campagnedeel.

Tip 2: bekijk de aanpak van je concurrenten

Verdiep je in de markt. Welke organisaties richten zich op dezelfde doelgroep(en) en hoe pakken zij dit aan? Zorg ervoor dat je onderscheidend bent, in je content maar ook in je totale strategie. Denk na over je Employer Value Proposition (EVP). Wat maakt jouw organisatie anders dan anderen? Hou rekening met de bestaande beelden van de organisatie en hoe bestaande medewerkers jouw organisatie ervaren. En ik weet zeker, dit levert interessante input op.

Employer Value Proposition (EVP)

Voorbeeld
Voor de wervingscampagne voor nieuwe trainees voor Energy Trade, was er veel concurrentie. Door goed te kijken naar het traject van andere traineeships, hebben we ervoor gezorgd dat trainees bij Eneco ruim voor de zomervakantie wisten of ze deel mochten nemen aan het traineeship. Een grote verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Toen verloor Eneco nog weleens wat goede kandidaten omdat ze eerder een contract bij een andere organisatie konden tekenen.

Tip 3: projectmanagement voor een online campagne is iets anders dan het managen van het totale traject

Als je in gesprek gaat met leveranciers wordt er meestal gesproken over projectmanagement maar let op: dit beperkt zich tot een campagnedeel. Veelal werk je samen met verschillende partners (contentpartner) en een partner voor online campagne. Ieder met eigen kennis en een specifiek specialisme. Maar denk ook aan de medewerkers van je organisatie. Ook belangrijke ambassadeurs waar je gebruik van kunt maken in je campagne. De totale projectcoördinatie zal dus altijd door iemand gevoerd worden binnen (of nauw verbonden) met jouw organisatie.

Tip 4: Meten is weten

De wereld verandert snel. Real-time inzicht in je campagne(s) is daarom ontzettend belangrijk. Stel je niet afhankelijk van (media)bureaus. Zorg dat je zelf ook inzicht krijgt in de statistieken. Om ook je eigen conclusies aan te verbinden.

Daarnaast zijn regelmatige evaluatiemomenten, met alle organisaties die meewerken aan je campagne, belangrijk. Bij voorkeur maandelijks. Als je samenwerkt met een aparte contentpartner en een aparte mediapartner is dit het moment om stil te staan bij de statistieken en optimalisatieafspraken te maken zodat de doelstellingen gehaald worden.

Voorbeeld
Voor de 3 maanden durende wervingscampagne van EET trainees waren 2 evaluatiemomenten ingepland. Met als doel optimalisatie en bijsturing aan de hand van binnengekomen sollicitaties. Bij deze overleggen sloot ook de projectleider aan en de recruiter. Om zo samen terug en vooruit te kijken.

Tip 5: bekijk op corporate niveau met welke leveranciers wordt samengewerkt

Als je campagne voert, kijk dan verder dan alleen jouw (recruitment)vraagstuk. Op corporate niveaus ‘draaien’ wellicht ook campagnes. Kijk of versterking mogelijk is.

En tot slot: volg je gevoel! Is er een klik met de leverancier? Begrijpen ze echt wat je zegt? Ontdek je een pro-actieve houding of is het ‘u vraagt wij draaien?’ En is er sprankeling en energie? Juist de ‘fun’ zie je heel goed terug in de campagne.