2023 was een groen jaar

Vrije dagen en het einde van het jaar. Dat geeft een mooie gelegenheid om terug te kijken op 2023. Het jaar waarin Estagram 5 jaar bestond, wat ben ik onbeschrijfelijk trots! Ik heb dit jaar weer genoten van de gevarieerde opdrachten en opdrachtgevers. Zo maakte ik dit jaar nader kennis met de akkerbouwsector. De conclusie: ook deze sector heeft een plekje gekregen in mijn groene hart. De groeiende gewassen, de verschillende seizoenen, hardwerkende mensen, de waarde die de sector levert en de echt coöperatieve instelling zorgden voor deze conclusie. Dat verdient een blog, vond ik.

Het afgelopen jaar heb ik voor BO Akkerbouw een bijdrage mogen leveren aan het verder vormgeven van de communicatiestrategie en het gericht verspreiden van kennis uit diverse onderzoeken die gefinancierd worden door BO Akkerbouw. Naast akkerbouwers ondersteunt BO Akkerbouw bedrijven in de hele keten: veredeling, teelt, handel tot verwerking. Zeer diverse doelgroepen dus die op hun eigen manier informatie vergaren.

Samenwerken voor nog meer resultaat

Op communicatievlak was de samenwerking met de dertien leden van BO Akkerbouw nog minimaal. Dit jaar zijn plannen gemaakt voor het organiseren van een communicatiemiddag voor de communicatieadviseurs van leden. Doel: kennismaken en elkaar versterken en zo nog meer impact maken voor de akkerbouwsector. En dit evenement minimaal jaarlijks terug laten komen.

Imago-onderzoek als 0-meting

Akkerbouwers betalen een telersbijdrage aan BO Akkerbouw. Van deze telersbijdrage financiert BO Akkerbouw onderzoeken. Om een goed beeld te krijgen hoe akkerbouwers BO Akkerbouw ervaren, is een imago-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek leverde mooie uitkomsten op en uiteraard een aantal aandachtspunten waar we dit jaar de eerste stappen voor gezet hebben. Nog gerichter communiceren over relevante uitkomsten uit onderzoeken via diverse communicatiemiddelen: velddagen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, agrarische media en het houden van webinars. En een nog intensievere samenwerking met kennisinstellingen en partners die deelnemen aan onderzoeken gefinancierd door BO Akkerbouw. Met als doel dat de kennis terecht komt bij de verschillende doelgroepen.

Het vervolg in 2024

Ook volgend jaar mag ik doorgaan met mijn werkzaamheden voor BO Akkerbouw en dat doe ik met ontzettend veel plezier. Ik werk binnen een klein team met professionals, die graag het stapje extra zetten voor de sector. Dit geeft een fijne energie!

Daarnaast heb ik mij dit jaar aangesloten bij de beroepsvereniging Logeion, omdat ik vind dat je nooit uitgeleerd bent. In januari start ik met een Masterclass van Wil Michels over Het Communicatie Model.

 

Fouten-Festival-Waterweg-Wonen | Estagram

Begin volgend jaar mag ik weer communicatieve ondersteuning bieden aan de Tuinbouw Ondernemersprijs. We starten in januari met het bekendmaken van de genomineerden. En op 6 maart de prijsuitreiking én dit jaar ook weer de uitreiking van een themaprijs voor Circulair Ondernemen. 

Voor BO Akkerbouw start het jaar met een oproep voor akkerbouwers om hun onderzoekswensen te inventariseren, organiseren we op de ‘bonusdag’ die 2024 ons biedt een toffe communicatiemiddag, zetten we BO Akkerbouw nog meer op de kaart, gaan we door met de reputatiecampagne ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ die we uitvoeren om de politiek-bestuurlijke doelgroep te laten zien en te ervaren welke waarde de akkerbouwsector (te bieden) heeft. Maar natuurlijk gaan we ook door met het delen van kennis uit diverse onderzoeken zodat de sector er echt iets aan heeft, innoveert en nog meer waarde kan leveren aan Nederland en de rest van de wereld.

Meer weten over BO Akkerbouw?

Bekijk dan de website: bo-akkerbouw.nl

 

Ik wens jou een mooi en vooral gezellige jaarwisseling en uiteraard alle goeds voor 2024!