Hoe zorg je ervoor dat een huisstijl goed toegepast wordt?

Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Werk met beelden en deel vooral het gedachtegoed over een huisstijl met andere medewerkers.
En zoals altijd; zorg voor verbinding!

Hoe je dit slim doet?
Werken met beelden en in verbinding staan en blijven met de medewerkers. Voor mijn opdrachtgever Waterweg Wonen is dit toegepast door het maken van zogenaamde moodboards met daarop allerlei voorbeelden. Medewerkers zien zo direct dat bijvoorbeeld de kleurenbalkjes en het logo altijd op een bepaalde manier toegepast worden. Voor de echte ‘die hard’ en huisstijlfreak is er een korte onderbouwing te lezen. En zijn er vragen, dan is er altijd een collega van team Communicatie die wil helpen.

Heeft dit effect?
Ja, zeker. Deze beeldende uitwerking heeft zeker effect binnen een organisatie waar ook andere collega’s aan de slag gaan met de toepassing van een huisstijl. De organisatiehuisstijl wordt al jarenlang niet alleen meer toegepast door een afdeling Communicatie. 

Dit illustreert wellicht ook dit voorbeeld:
Bij Waterweg Wonen is er een ontwikkeling gaande waarin verantwoordelijkheden ‘laag’ binnen de organisatie worden gelegd. Ziet een medewerker een oplossing om het woongeluk van een huurder te verhogen? Dan voert hij deze oplossing binnen de gestelde kaders uit.

Om ervoor te zorgen dat uitingen herkenbaar zijn en blijven, hebben we de huisstijl vastgelegd in de vorm van inspiratie en richtlijnen. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt met ‘vaste vormgevers’ die van ‘de hoed en de rand weten’. Aanpassingen van de huisstijl worden wel alleen door de afdeling Communicatie uitgevoerd. En wil een medewerker advies? Er is altijd een medewerker van de afdeling communicatie die graag meedenkt. 

Estagram | Moodboard Waterweg Wonen

Oké, dus je maakt een paar inspiratievoorbeelden en klaar?
Nee, een document komt pas ‘tot leven’ als erover gesproken wordt. Bij Waterweg Wonen zagen we een ontwikkeling dat vooral wijkmeesters en complexbeheerders aan de slag gingen met de ontwikkeling van nieuwe middelen. Daarom hebben we een toelichting over het belang van een huisstijl en de juiste toepassing gegeven tijdens een werkoverleg. Deze informatie is natuurlijk ook beschikbaar via het intranet. En door middel van de zoekmachine vindt de medewerker snel antwoord op zijn of haar vraag. 

Verandert het werk van een communicatieadviseur?
Zeker! Waar je vroeger als medewerker van een afdeling Communicatie het ‘alleenrecht’ had op het maken van middelen en het juist toepassen van de huisstijl, doen nu meerdere collega’s dit. En dat is een ontwikkeling die ik van harte toejuich.

Aan een afdeling of team Communicatie om een huisstijl zo begrijpelijk en aantrekkelijk mogelijk te presenteren zodat medewerkers niet anders kunnen, dan deze op een juiste manier te gebruiken en toe te passen.