Hybride werken vraagt hybride communicatie

Eigenlijk vind ik het woord ‘hybride’ vreselijk, toch gebruik ik het twee keer in de titel. Waarom? Omdat het een woord is wat velen van ons kennen. Want vrijwel elke organisatie is ermee bezig. Corona heeft ons geleerd dat je voor werken lang niet altijd op kantoor hoeft te zijn. Deels thuis en deels op kantoor, levert het beste op van beide werelden.
Maar wat betekent dit voor communicatie?

Vooral meegaan en vanuit behoeften communiceren, is mijn eerste ingeving. Wat is er fijn van werken op kantoor, wat valt op na ruim een jaar lang thuiswerken?

Toevallige ontmoetingen bij het koffieapparaat zijn zeer waardevol
Het geeft ruimte voor informele gesprekken en zorgt voor sociale verbinding. Elkaar op de hoogte houden, verder helpen, informele afstemming en zelfvertrouwen opdoen zijn enkele resultaten van toevallige praatjes bij het koffieapparaat. Wat leren we hieruit? En zou dit te combineren zijn in de ‘nieuwe wereld’ waar niet iedereen meer op kantoor is?

‘Thinking about things’ naast ‘getting things done
Op operationeel niveau komen we best ver met ‘op afstand werken’, maar het werken op thema’s en over teamgrenzen heen, innovatie door ideeënuitwisseling en dialoog over gezamenlijke doelen, dat werkt minder goed ‘op afstand’. Moeten we dit accepteren of is hier een oplossing voor?

Estagram | thinking about things

Waarom werk ik bij een organisatie, belangrijker dan ooit!
Alleen de functie en het geld is allang niet meer de belangrijkste drijfveer voor mensen om voor een organisatie te werken of om te blijven werken. Impact willen maken en zelfontplooiing zijn, vooral voor de jongere generatie, belangrijke elementen. Daarom is het belangrijk om alle medewerkers te betrekken bij ‘the why’ van de organisatie met uitleg, inspiratie, interactie en inspraak. Online kan hierbij een handig hulpmiddel vormen zodat dit belangrijke onderwerp ‘op het vizier’ blijft.

Estagram | waarom

Communities & communitymanagement is ‘the key’
Een intranet leent zich bij uitstek voor het afdelingsoverstijgend communiceren, maar het vraagt wel een bepaalde cultuur. In het begin zullen mensen best wat angstig zijn om iets te plaatsen. Goed communitymanagement kan hierbij helpen. Af een toe een discussie aanzwengelen en mensen stimuleren om hulp te vragen, kennis te delen via intranet zijn belangrijke factoren.

Daarnaast denk ik dat het goed is om vanuit afdeling Communicatie en ICT interne communities te faciliteren. Per vakgebied of onderwerp, waar mensen elkaar kunnen vinden. Ook dit kan zorgen voor binding en verbinding. Ook hierbij is de truc om voor goed communitymanagement te zorgen. Iemand die de organisatie en de medewerkers goed kent, kan het beste verbindingen maken.

Technologie die vooral persoonlijk is, is onmisbaar in een tijd waarin we (deels) op afstand werken. Het houdt medewerkers betrokken bij de organisatie en bij elkaar.

Alleen de technologie beschikbaar stellen werkt niet. Het vraagt om enthousiasmering, activatie en een voorbeeldfunctie vanuit leidinggevenden. Teamleden van een afdeling communicatie kunnen hierin een grote rol spelen. Want als de medewerkers van een organisatie een intranet gaan ‘omarmen’, gaat het sprankelen. Medewerkers maken een intranet ‘persoonlijk’. 

De rol van een afdeling Communicatie ligt in mijn optiek steeds meer op het verbinden, enthousiasmeren en inspireren van medewerkers. Meegaan in de tijd en altijd kijken vanuit de behoeften van de mensen die je aan wilt spreken. Waar maak je deze groep blij mee? En welke problemen lost het voor hen op?