interim communicatie adviseur

Bij Waterweg Wonen werken medewerkers samen met KOMPASSIE aan woongeluk voor huurders in Vlaardingen. Waterweg Wonen verhuurt 11.000 sociale huurwoningen in Vlaardingen. Goed en betaalbaar wonen zijn belangrijke aspecten. Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties is belangrijk om fijne buurten te creëren waar iedereen er mag zijn en mensen prettig samenleven. Als communicatieadviseur heb ik mee mogen werken aan verschillende projecten op het gebied van interne en externe communicatie. Strategie en uitvoering lagen hierbij in elkaars verlengde.

interim communicatieadviseur bij Waterweg Wonen

interim opdracht:
maart 2021 – 31 december 2022
rol: communicatieadviseur

de opdracht

Het team helpen met verschillende projecten zoals het jaarverslag, het nieuw leven inblazen van het sociale intranet, vormgeven communicatiestrategie rondom energiedisplays en het verder brengen van de digitale dienstverlening. Maar ook het vertalen van het bedrijfsplan KOMPASSIE naar een strategisch communicatiekader. En alle bijbehorende uitvoering. Strategische en projectcommunicatie dus. 

De opdracht zou in eerste instantie voor 3 maanden zijn. Maar ziekte en niet de juiste persoon kunnen vinden voor de vacature strategisch communicatieadviseur, zorgden ervoor dat ik een jaar deze mooie woningcorporatie mag helpen op communicatievlak. 

Strategische projecten met uitvoering

Juist de variëteit en het snel moeten schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel maakte deze opdracht tot een feestje om uit te voeren. 

Projecten met een strategisch component en een ook uitvoeringselement. Dat is wat ik het liefste doe!

Enkele projecten 

 • Bewustwordingsproject: een brandveilige woning;
 • Communicatie rondom organisatieontwikkeling: het project waarin de ambities van het bedrijfsplan KOMPASSIE zijn vertaald naar inrichtingsprojecten en gewenst gedrag van medewerkers;
 • Een uniforme huisstijl doorvoeren en de huisstijlhandleiding vastleggen in een aantrekkelijk document voor medewerkers met bijbehorende ‘handigheidjes’; 
 • Bewustwording & gedragsverandering rondom energieverbruik in het kader van duurzaamheid; 
 • Update en activatie sociaal intranet;
 • Helder en begrijpelijk schrijven voor verschillende (doel)groepen waaronder laaggeletterden;
 • Keuzetraject rondom social monitoringssysteem en verdere implementatie;
 • De juiste inzet van communicatiemiddelen bij klantenreizen;
 • Communicatieve begeleiding rondom jaarverslag 2020 (keuze thema, infographic als verkorte versie); 
 • Webcare en optimalisatie van reacties op socialmediakanalen;
 • Perswoordvoering.

Meer ruimte voor medewerkers vraagt om een andere communicatieaanpak

‘Samen werken aan het woongeluk van onze huurders’, vraagt een functieoverstijgende aanpak. Medewerkers krijgen de ruimte om acties uit te voeren die het woongeluk verhogen. Natuurlijk wordt hiervoor bepaald gedrag verwacht bij medewerkers (‘lef om het te doen’).

Qua communicatie faciliteren we medewerkers hier zo goed mogelijk bij. Zo is de huissstijl visueel vastgeld, zijn formats beschikbaar gesteld en logo’s en andere huisstijlelementen ‘vrij’ te downloaden via het intranet. Lees meer over deze uitwerking in de blog die ik hierover schreef.

Daarnaast zijn een aantal vormgevers aangewezen die volledig op de hoogte zijn van de huisstijl van Waterweg Wonen. Medewerkers kunnen rechtstreeks met hen schakelen. Als de uitwerking van de opdracht teveel afwijkt van de richtlijnen, schakelt de vormgever met de team communicatie. Communicatie krijgt dus veel meer een coachende rol, een mooie transitie om aan mee te mogen werken.

 

Waterweg Wonen | Estagram

rrCultuurverandering & communicatie

Het bedrijfsplan KOMPASSIE vraagt een andere manier van werken. Dit zal ook andere medewerkers aanspreken dan medewerkers die graag volgens kaders en richtlijnen werken en binnen vaste functieprofielen. Bij Waterweg Wonen werken medewerkers over het algemeen erg lang. Deze nieuwe manier van werken past niet iedereen.

‘Eigen directeurschap’ en ‘de medewerker in de driver seat’ zijn belangrijke begrippen binnen Waterweg Wonen. Maar wat houdt dit precies in? Welke ruimte kun je nemen als medewerker en welk doel streven we na? Om de logische verbindingen tussen het bedrijfsplan en het gewenste gedrag te laten zien en wat hiervoor nodig is, is Waterweg Wonen het programma organisatieontwikkeling gestart.

Visuele plaat speelt centrale rol binnen het programma

Hoe communiceer je nu over zo’n omvangrijk programma? Om de verbanden te laten zien tussen de ambities uit het bedrijfsplan, projecten die vallen onder dit programma en het uiteindelijke gewenste gedrag van medewerkers, heb ik geadviseerd om te werken met een visuele plaat waarin verhoudingen goed zichtbaar zijn. Deze plaat speelt in een centrale rol binnen de communicatieuitingen voor organisatieontwikkeling.

In een communicatieplan is de verdere informatievoorziening beschreven. Leidinggevenden krijgen hierin een belangrijk rol. Juist binnen teams zal het gesprek moeten plaatsvinden over ‘eigen directeurschap’. Binnen die teams zal ook het vertrouwen ontstaan, om ‘het gewoon te doen’.  

Bij cultuurverandering gaat het om te doen, om fouten maken te accepteren en te enthousiasmeren. 

Bewustwording & communicatie

Dat communicatie een bijdrage kan leveren aan het veranderen van gedrag, wordt vaak heel mooi gezegd. Maar hoe doe je dit nu precies? Om het bewustzijn rondom brandveiligheid te vergroten, richt Waterweg Wonen samen met de Brandweer een zogenaamde belevingswoning in. In deze woning zien mensen direct de effecten van brand en worden praktische tips gegeven om brand binnen woningen en wooncomplexen te voorkomen. 

Daarnaast werk ik op dit moment ook aan mooi project op het gebied van duurzaamheid. Ook voor Waterweg Wonen is dit een belangrijk thema. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de woningvoorraad. Op dit moment hebben de huurwoningen gemiddeld energielabel B. Een mooie basis. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in het energiezuinig maken van het bezit.

Toch kunnen huurders ook zelf nog veel doen op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld het besparen van energie. Hard nodig bij de alsmaar stijgende energieprijzen. Met de energiedisplay krijgen huurders direct inzicht krijgen in hun energieverbruik. De display wordt bij de huurders geïnstalleerd. Ze krijgen uitleg en gericht energiebesparingstips. Zo kunnen ze direct aan de slag met het verlagen van het energieverbruik. 

Ik schreef een blog over de interne lancering. Want medewerkers van Waterweg Wonen speelden een belangrijk rol bij de installatie van de energiedisplays. Hoe zorg je voor draagvlak en enthousiasme?

  Estagram | Moodboard Waterweg Wonen