Marketing & communicatie is altijd maatwerk

‘We doen hele mooie dingen, maar laten het niet zien’. Kun jij ons helpen op een manier die bij ons past’, was de vraag van Joek en Hans van Van Dijk heating.

Van Dijk heating levert machines en installaties die (internationale) glastuinbouwondernemers helpen bij het Nieuwe Telen en een optimaal kasklimaat . Deze worden geleverd via kassenbouwers en installateurs.

Een gesprek met Joek en Hans van Van Dijk heating, leverde een wederzijdse klik op. Altijd een goede basis om  de samenwerking te starten. De communicatie vanuit Van Dijk heating was gefragmenteerd. Af en toe werd er een advertentie geplaatst in een vakblad, er was één nieuwsbrief verstuurd en er was geïnvesteerd in een nieuwe website met huisstijl. Maar op de website stond veel oud nieuws, daarnaast was onduidelijk hoe de website bezocht werd. En meten, blijft nu eenmaal weten. Er viel dus genoeg te verbeteren!

Plan de campagne

Ik stelde een plan van aanpak op, waarin de nieuwsbrief en een uniform doorgevoerde huisstijl belangrijke peilers waren. We steken in op echte klantverhalen, met foto’s en persoonlijk contact.

Persoonlijk contact

Beurzen zijn een belangrijk middel in de communicatiestrategie voor Van Dijk heating. Maar helaas door corona heeft Van Dijk heating hier minimaal aan deel kunnen nemen. Op de beurzen waar Van Dijk heating aanwezig was, stond een herkenbare stand. De gezette stijl op de website is doorgevoerd in uitingen. Want: een uniforme en herkenbare uitstraling is ontzettend belangrijk. Daarnaast grepen we het einde van het jaar aan om een persoonlijke kerstgroet te maken voor relaties. Dit werd erg gewaardeerd. 

Ook is ingestoken op bewijsvoering

Zo bleek de Ecoster (een drainwaterontsmetter) effectief in te zetten voor het ToBRFV virus. Een vervelend virus bij tomatentelers. Dit zorgde voor een sterk verminderde productiecapaciteit. Je kunt dit natuurlijk zelf zeggen, maar veel beter is het als het uit onderzoek blijkt. De effectiviteit van de Ecoster is onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksinstituut de Wageningen University en Research (WUR). Uiteraard leverde dit een mooi artikel op voor de nieuwsbrief, de website en internationale glastuinbouwmedia.

 

Van Dijk heating | Estagram

En wat bleek? ‘Herrie maken, helpt’, aldus Joek van der Zeeuw

Na verzending van een nieuwsbrief of publicatie van een artikel op LinkedIn, zagen we het aantal brochureaanvragen via de website toenemen. Ook het aantal volgers op LinkedIn en de nieuwsbriefabonnees zagen we groeien. Het bereik werd steeds groter.

Waar staan we nu?

Ik werk bijna 2 jaar voor Van Dijk heating. Samen zorgen we ervoor dat we 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen met daarin ervaringsverhalen van de klant, praktische productinformatie en soms ook een blog vanuit Van Dijk heating. Het merendeel is direct mooie content voor het LinkedIn kanaal. Een belangrijk kanaal voor de doelgroep van Van Dijk heating.

Ik bent trots op de mooie resultaten: een groeiend aantal volgers op LinkedIn, stijgende nieuwsbriefabonnees en meer brochureaanvragen via de website. Ook merkt de afdeling sales dat er op positieve wijze gewerkt wordt aan het imago van Van Dijk heating.

Dit voorbeeld van Van Dijk heating bewijst wel dat marketing en communicatie vooral niet  ‘schreeuwerig’ is en veel kost. Met elkaar bepalen wat je wilt bereiken en daar de juiste kanalen voor inzetten. Eigenlijk is het zo simpel. En vooral ook de klik voelen met de opdrachtgever. Dit maakt het werken op afstand efficiënt en nog leuker!