jaaroverzicht 2021

2021 was een bewogen jaar. Onze flexibiliteit werd ook dit jaar behoorlijk op de proef gesteld. Lockdown, winkels open, voorzichtige vakanties om vervolgens ‘lockdown’ af te sluiten.
Toch kijk ik met een goed en trots gevoel terug op 2021.

Live your dreams: De hippe scheurkalender is een groot succes
Dromen moet je waarmaken! Onder dat mom startte ik in 2020 met de ontwikkeling van een eigen scheurkalender. Ik had eigen ideeën over de vorm en inhoud. Na een mooi en intensief proces was de hippe scheurkalender 2021 beschikbaar op 23 september 2020 (deze dag vergeet ik niet, verjaardag van mijn zoon :-)). Nu de andere uitdaging; zou het mij lukken om de 1000 gemaakte exemplaren te verkopen? En yes, ook dat lukte. Begin 2021 was ik door de voorraad en moest ik zelfs mensen teleurstellen. Nu aan het einde van het jaar ontvang ik hele leuke berichten dat mensen het jammer vinden dat er geen editie 2022 is. Ze hebben veel plezier gehad aan de hippe scheurkalender 2021. Supertof om te lezen dat mijn ideeën bij meer mensen in de smaak lijken te vallen.

Afronding van een mooie opdracht bij Stroomopwaarts
Eind januari rond ik de prachtige opdracht af bij Stroomopwaarts. Het participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om weer terug te keren in het arbeidsproces. Als tijdelijk communicatieadviseur heb ik geholpen om aan de zakelijke kant nog meer mogelijkheden voor deze doelgroep te creëren . Hiervoor is o.a. het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ bedacht. Trots om te melden dat mede hierdoor op het moment van dit schrijven, ruim 100 extra banen gerealiseerd zijn voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De belangrijkste doelstelling van het Sociaal Werkpact MVS is hiermee gehaald. Daarnaast deed ik nog veel meer mooie dingen. Lees hier meer over >>>

Partner in sociaal ondernemen

Infograhic jaarverslag 2020 | Estagram

Maart: start nieuwe opdracht bij Waterweg Wonen
Terug bij een oud werkgever. In februari word ik benaderd met de vraag of ik tijdelijk de afdeling communicatie van Waterweg Wonen wil versterken. Hartstikke leuk! Waterweg Wonen vaart op dit moment de koers KOMPASSIE. Dit betekent verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Uitgaande van werkgeluk van medewerkers om daardoor woongeluk voor huurders te realiseren. Een supermooie ontwikkeling! Ik start met het begeleiden van het jaarverslag. Naast de uitgebreide versie, ontwikkelen we ook een A4 met daarop de belangrijkste onderwerpen.

Ook begeleid ik het interne traject ‘organisatieontwikkeling’. Hoe zorgen we ervoor dat de organisatie optimaal wordt ingericht en dat medewerkers gaan handelen volgens de ambities uit het bedrijfsplan Kompassie?

Ook heb ik mee mogen werken aan bewustwordingsprojecten op het gebied van brandveiligheid en duurzaamheid. Zo zal begin 2022 een belevingswoning geopend worden in Vlaardingen. Dit gebeurt in samenwerking met de Veiligheidsregio Rijnmond. In deze woning worden mensen bewust gemaakt hoe ze de kans op brand zo klein mogelijk kunnen maken. Tevens werken we aan een mooi project waarmee we huurders helpen om energie te besparen. Hoognodig in deze tijd waarin de energiekosten de pan uit lijken te rijzen en we te maken hebben met een doelgroep die aangewezen is op een sociale huurwoning.

Tot en met eind maart 2022 mag ik mij in blijven zetten voor deze mooie woningcorporatie. Werken in het sociaal domein bevalt mij erg goed.
Lees meer over mijn werkzaamheden voor Waterweg Wonen >>>

 

Lancering van wervingscampagne ‘het echte werk’
In mei gebeurde het. De technische wervingscampagne voor Eneco werd gelanceerd. Een campagne waar ik samen met Hanneke van der Heijden de basis voor heb gelegd. Samenwerking door de handen op elkaar te krijgen van managers van verschillende technische business units. Krachten bundelen, hierdoor is budget verkregen en hebben we uitvoering kunnen geven aan onze mooie ideeën door de juiste partners te selecteren. Ik heb dit mooie traject als externe adviseur mogen begeleiden. 
Lees meer over deze werkzaamheden voor Eneco >>>

 

Hagelunie advertentie

Van Dijk heating, Hagelunie, ResultaatBereiken.nl, Stichting Power Zonder Kracht en Riga Vloeren en Kozijnen

Werken voor de agrarische sector is ook iets dat ik graag doe. Voor Van Dijk heating heb ik een marketing-/communicatiestrategie opgezet om meer zichtbaarheid te geven aan hun producten en dienstverlening. Met resultaat:

  • We zien meer websitebezoek
  • Meer aanvragen voor productinformatie
  • Mooie artikelen over Van Dijk heating in agrarische media
  • Een hogere interactie op LinkedIn

Voor Hagelunie heb ik vanuit een opgestelde strategie een doorvertaling gemaakt naar advertenties, Powerpointpresentatie en een folder over Hagelunie voor diverse landen.

Voor ResultaatBereiken.nl heb ik mogen adviseren en uitvoering mogen geven over de opzet van effectieve vacatureteksten.

Voor Stichting Power Zonder Kracht is een nieuwe website opgeleverd. Een website die recht doet aan het mooie werk van de stichting, de mogelijkheid geeft om donaties te ontvangen en door regelmatige blogs meer laat zien over de altijd positieve Barbara die sinds 2020 moet leven met de spierziekte HMSN.
Lees meer over deze mooie opdracht>>>

En voor Riga Vloeren en Kozijnen heb ik ook dit jaar weer een aantal mooie nieuwsbrieven mogen verzorgen.

Website Stichting Power Zonder Kracht | Estagram

Ik vind het super om voor zoveel mooie opdrachtgevers te mogen werken
Bedankt lieve opdrachtgevers voor een prachtig 2021. Mede dankzij jullie vertrouwen heb ik ook dit jaar kunnen doen wat ik het liefste doe. Mijn kennis op het gebied van marketing- en communicatie op verschillende gebieden inzetten en uitvoeren!

Fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2022!